Wyszukiwarka

POLECANE SPOTKANIA

 • Wójt wobec prawa [zakończone]

  WÓJT WOBEC PRAWA, to temat kolejnego spotkania Akademii Wójta, na które zaprasza Fundacji Wspomagania Wsi i Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na Rzecz Budowy Społeczeństwa Informacyjnego. Spotykamy się 15-17 marca lub 29-31 marca. 2017.

  Rejestracja: 

  http://crm.fundacjawspomaganiawsi.pl/zapisy/akademia/wp.

 • Zarządzanie oświatą II [zakończone]

  Tematem spotkanie było Zarządzanie Oświatą. Problemy z organizacją procesu edukacyjnego w małej gminie omawialiśmy już parę lat temu. Tym razem chcemy porozmawiać o zmianach organizacyjnych oświaty związanych z reorganizacją procesu edukacyjnego w szkole podstawowej.

   

 • Nowa odsłona PZP [zakończone]

  Tematem przewodnim spotkania będą najnowsze zmiany w prawie, w szczególności dotyczące prawa zamówień publicznych, partnerstw publiczno-prywatnych i nowej polityki rodzinnej.

   

 

AKTUALNOŚCI

 

WARTO PRZECZYTAĆ

 • Narasta zadłużenie gmin.

  Problem niespełnienia wymogów nowych przepisów ustawy o finansach publicznych może w następnych latach dotyczyć nawet połowy samorządów. Tak wynika z analizy samorządowych WPF po uwzględnieniu niewielkich korekt zmierzających do ich urealnienia. Prezentujemy pierwsze w pełni niezależne opracowanie na ten temat. Początek wakacji przyniósł dla samorządowców nie tylko okres urlopowy. 1 lipca Ministerstwo Finansów opublikowało zebrane wieloletnie prognozy finansowe. Zaledwie dzień później, bo 2 lipca, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych udostępniła tekst Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetów JST za 2012 r. Dokument ten szeroko odnosi się do obecnej sytuacji finansowej oraz najbliższej przyszłości finansów samorządowych.
 • Wzory sprawozdań

  Są już opublikowane wzory sprawozdań, jakie będą składane w związku z Ustawą o czystości i porządku w gminie ...
 • Nowa perspektywa

  Rządowy podział euro w latach 2014-2020
 • Raport o stanie samorządności w Polsce

  Przyjęcie modelu, w którym wójt jest członkiem rady gminy, a radny może być posłem – rekomendują autorzy „Raportu o stanie samorządności terytorialnej w Polsce”, który powstał pod kierownictwem prof. dr hab. Jerzego Hausnera. Eksperci ostrzegają, że samorząd terytorialny w Polsce znajduje się w krytycznym momencie. (www.sarzad.pap.pl)
 • Kto spełni kryteria UE

  Tylko 300 na ponad 2,7 tys. samorządów będzie w stanie pozyskiwać unijne dotacje na inwestycje w latach 2014-2020. Zdaniem dra Michała Bitnera z UW przeszkodą będzie nowy wskaźnik limitu zadłużenia, który w tym okresie przekroczy większość JST. (www.samorzad.pap.pl)
 

BIBLIOTEKA FWW

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami Fundacji Wspomagania wsi.

 

WITRYNA WIEJSKA

 

WSZECHNICA

 

INTERNET NA WSI

www.internetnawsi.pl

Informacje i poradniki przydatne w rozwijaniu Internetu na wsi.

 

ATLAS WSI

Internetowa encyklopedia wsi tworzona przez Internautów.